12 dog cycle « 國立臺北藝術大學藝術與科技中心
2012-04-10
12 dog cycle

《12 dog cycle》聲音藝術現場表演及座談

 

演出:12 dog cycle(張惠笙、Nigel Brown)

時間:2012/4/10(二)19:30

地點:國立臺北藝術大學藝術與科技中心1樓S1排練室(音樂廳後臺)

 
「12 dog cycle」由臺灣的張惠笙(Alice Hei Sheng Chang)與澳洲的Nigel Brown組成,表演形式為張惠笙的非傳統技巧延展人聲,與Nigel Brown的預置樂器(Prepared)改造手風琴並結合各種播音技巧的合作。表演獨特,精采可期!
 
藝術家網站:12dogcycle.bandcamp.com
 
★演出及座談免費入場。 
 
 
指導單位:教育部教學卓越計畫
主辦單位:國立臺北藝術大學   藝術與科技中心
洽詢電話:02-28961000 # 2103  柯小姐
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 weibo facebook youtube 加入我的最愛